Pisanie Prac
Pisanie Prac
Pisanie Prac
Pisanie Prac
Pisanie Prac
Pisanie Prac
Pisanie Prac
Pisanie Prac


Nasze honorarium ustalane jest indywidualnie w zalenoci od rodzaju pracy, jej objtoci i terminu realizacji. Kada praca jest inna, w zwizku z czym ceny s zrnicowane. Gwarantujemy atrakcyjne ceny, ju od 19 z za stron tekstu.

Wykonane przez nas opracowania/analizy stanowi wzorzec (projekt) i baz do przygotowania wasnej pracy. Przygotowane teksty maj charakter wycznie informacyjny a ich sposb przygotowania jest cakowicie zgodny z prawem. Opracowane przez nas teksty mog by wykorzystane tylko i wycznie w sposb nienaruszajcy art. 272 kk oraz przepisw Prawa autorskiego. Serwis nie ponosi odpowiedzialnoci za ich dalsze wykorzystanie i sposb uytkowania. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj regulaminu.